Informacje:

Kierunek mechanika i budowa maszyn

Kierunek mechanika i budowa maszyn

W życiu każdego młodego człowieka przychodzi chwila, w której musi się zastawić i wybrać drogę na przyszłość. Jednym z takich momentów jest zdanie matury i wybranie odpowiedniego kierunku studiów. Zgodnie z większością badań statystycznych największe szanse na znalezienie pracy po studiach mają absolwenci uczelni technicznych z tytułem przynajmniej inżyniera. Każdy…

Sep 17 2016

Nauka:

RELIGIA U HETYTÓW
Oct 23 2016

Wiedza

RELIGIA U HETYTÓW

Cywilizacja hetycka miała swoje początki w XVII wieku przed naszą erą i przetrwała do około 1200 roku przed naszą erą. Oprócz rozbudowanej armii mieli także bardzo rozbudowaną religię: ich bogowie są oczywiście nieśmiertelni, rozróżnia się bogów związanych ściśle ze światem żywych, nad którymi panuje król Teszub, oraz bogów starych albo zdetronizowanych, którzy związani byli ze…

Najnowsze artykuły:

Wiedza:

RELIGIA U HETYTÓW

RELIGIA U HETYTÓW

Cywilizacja hetycka miała swoje początki w XVII wieku przed naszą erą i przetrwała do około 1200 roku przed naszą erą. Oprócz rozbudowanej armii mieli także bardzo rozbudowaną religię: ich bogowie są oczywiście nieśmiertelni, rozróżnia się bogów związanych ściśle ze światem żywych, nad którymi panuje król Teszub, oraz bogów starych albo zdetronizowanych, którzy związani byli ze…

Oct 23 2016

Szkoła:

RELIGIA NEOLITYCZN A

RELIGIA NEOLITYCZN A

Okres neolitu (epoka kamienia gładzonego) trwał mniej więcej między 9000 rokiem przed naszą erą a 3000 rokiem przed naszą erą. W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze wioski, wprowadzono rolnictwo i hodowlę, co przyczyniło się do osiadłego trybu życia. W tym okresie bardzo wyraźny był kult zmarłych, (co widać po sposobie pochówku, zmarli chowani byli w…

Oct 23 2016